Podfond

Realitný podfond RMC Properties ako súčasť českého investičného fondu ZMJ SICAV vznikol na základe novej právnej formy kolektívneho investovania prostredníctvom investičných fondov. Jedná sa o fond kvalifikovaných investorov, ktorý je v Českej republike považovaný za jeden z najtransparentnejších investičných nástrojov. Podfond RMC Properties bol dňa 13.6.2017 zapísaný do zoznamu fondov Českou národnou bankou a podlieha jej reguláciám.

V súlade s dlhodobou stratégiou fond ZMJ, podfond RMC Properties investuje do nových projektov v zahraničí s cieľom posilniť svoje postavenie na zahraničných trhoch.

Stratégia

Spoločná investícia do hodnotných projektov. Za naším úspechom a dobrými výsledkami je tvrdá práca a dlhoročné know-how.

Investičnou stratégiou podfondu RMC Properties je dosahovať zhodnocovanie investícií v developerských projektoch. Našim cieľom je neustále vyhľadávať vhodné investičné príležitosti. Sústreďujeme sa na akvizíciu a rozvoj projektov a území s jedinečným potenciálom a charakterom. Sme experti na vyhľadávanie a realizáciu hodnotných projektov, ktoré vyrastajú na území so správnym „genius loci“ a ktoré budú vďaka svojej perspektívnej polohe a kvalitnej architektúre dlhodobo konkurencieschopné.

Investície

Naše spoločnosti sa aj prostredníctvom realitného fondu RMC Properties, ktorý je súčasťou českého fondu kvalifikovaných investorov ZMJ SICAV zameriavajú na investovanie a developerskú činnosť v oblasti realitných projektov na Slovensku a v zahraničí. Našou ambíciou je rozšírenie pôsobenia do celej strednej Európy.

Kontakt


* povinné polia

cross Ďakujeme za odoslanie Vašej správy. Budeme Vás kontaktovať.