Podfond

Realitní podfond RMC Properties je součástí českého investičního fondu ZMJ SICAV. Vznikl jako nová právní forma kolektivního investování přes investiční fondy. Ve fondu působí kvalifikovaní investoři a v České republice má postavení jednoho z nejtransparentnějších investičních nástrojů. Podfond RMC Properties byl 13. června 2017 zapsán do seznamu fondů Českou národní bankou (ČNB), jejíž regulacím podléhá.

V rámci dlouhodobé strategie fond ZMJ, podfond RMC Properties investuje do nových zahraničních projektů, přičemž hlavním cílem je posílení postavení právě na zahraničních trzích.

Strategie

Společná investice do hodnotných projektů. Za naším úspěchem a dobrými výsledky je tvrdá práce a dlouholeté know-how.

Investiční strategií podfondu RMC Properties je dosáhnout zhodnocování investic v developerských projektech. Cílem je přitom neustálé vyhledávání vhodných investičních příležitostí. Soustředíme se na akvizici a rozvoj projektů či území s jedinečným potenciálem a charakterem. Jsme experti na vyhledávání a realizaci hodnotných projektů, které vyrůstají na území se správním „genius loci“ a které budou díky své perspektivní poloze a kvalitní architektuře dlouhodobě konkurenceschopné.

Investice

Naše společnosti se také prostřednictvím realitního podfondu RMC Properties, který je součástí českého fondu kvalifikovaných investorů ZMJ SICAV, zaměřuje na investice a developerskou činnost v oblasti realitních projektů na Slovensku a v zahraničí. Naší ambicí je rozšířit své působení do celé střední Evropy.

Kontakt


* povinná pole

cross Děkujeme za odeslání Vaší zprávy. Budeme Vás kontaktovat.